Kérem várjon!
2018. február 23., péntek | Sitemap
Szolgáltatásaink, termékeink
Életbiztosítás adózási szabályok 2013

A befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosításokat érintő legfontosabb adózási szabályok 2013

2012. december 6. csütörtök, 11:48
Az Országgyűlés által 2012.11.19.-én elfogadott, de még ki nem hirdetett „Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló” törvény alapján az alábbiakban foglalhatók össze a kifizető (munkáltató) által fizetett befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosításokat érintő legfontosabb adózási szabályok.

1. Rendszeres díj fizetésére vonatkozó szabályok

2013. január 1-jétől a kifizető által fizetett rendszeres díj összeghatár nélkül, továbbra is a biztosított adómentes jövedelme, így a díj fizetésekor sem a díjat fizető cégnek, sem a magánszemélynek nem keletkezik adókötelezettsége.

A biztosítás adómentes rendszeres díjának terhére, magánszemély részére történő kifizetés - ha az nem halálesetére szóló szolgáltatás - változatlanul egyéb jövedelemnek minősül és a kifizetett összeg tekintetében EHO és Szja fizetési kötelezettség áll fenn.

Az elfogadott törvény szerint azonban nem adómentes az a rendszeres díj1, amely az előző évi rendszeres díjhoz képest (pl. extra értékkövetés, díjnövelés során) a két évvel korábbi infláció + 30% -kal nagyobb mértékben növekedett.

Pl. Rendszeres díj 2012-ben 200 000 Ft

Rendszeres díj 2013-ban 280 000 Ft (2013. január 1. utáni emelés)

Infláció 2011-ben: 3,9%

Díjnövelés mértéke 2013-ban: 280 000 Ft / 200 000 Ft – 1 = 40%

Infláció 2011 + 30% = 33,9%

Mivel a díjemelés mértéke nagyobb, mint 33,9%, ezért a 2013-ban megfizetett teljes 280 000 Ft rendszeres díj adóköteles biztosítási díj lesz, amely után a kifizetőnek kell 51,17% adót megfizetnie.

 

2. Eseti díj fizetésére vonatkozó szabályok

2012 –ben a kifizető (munkáltató) által megfizetett eseti díjak még adómentesek.

Ezen eseti díjak terhére történő visszavásárlás esetén (ha magánszemély szerez jövedelmet) a biztosítói kifizetés egyéb jövedelemnek minősül és a rendszeres díjak terhére történő visszavásárláshoz hasonlóan, EHO és Szja fizetési kötelezettség terheli.

 

1 Részlet a Parlament által 2012.11.19.-én elfogadott törvényből:

86. Az egységes javaslat I melléklet 11. pontja a következők szerint módosul:

„11 . [10.] Az Szja tv. I. számú melléklet 6. pontja a következő 6.9. alponttal egészül ki:

(A károk megtérülése, a kockázatok viselése körében adómentes:)

6.9. a kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás — szerződőként vagy a biztosítóhoz bejelentett díjfizetőként fizetett — rendszeres díja azzal, hogy rendszeres díjnak minősül az a díj, amelyet a biztosítási szerződés alapján legalább évente egy alkalommal kell fizetni, és amelynek összege nem haladja meg a biztosítási szerződés alapján az előző évi kötelezően fizetendő díjak együttes összegének a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a díjnövelés évét megelőző második évre vonatkozó éves fogyasztói áremelkedés 30 százalékponttal növelt értékét .”

__________________________________________________________________________________________________________________________________

2012.11.27 2/2

2012. december 31.-jét követően megfizetett eseti díjak adóköteles biztosítási díjnak minősülnek, így az eseti díj után a kifizetőt (munkáltatót) 51,17% adófizetési kötelezettség terheli. Ezen adóköteles eseti díjak terhére történő visszavásárlás esetén (ha magánszemély szerez jövedelmet) adóköteles jövedelemként (egyéb jövedelemként) kell figyelembe venni az (adóköteles) eseti díjat meghaladó részt (a tulajdonképpeni hozamot), amelyet EHO és Szja fizetési kötelezettség terhel.

Időnként előfordul, hogy egy vállalkozásnak a befizetett eseti díjak visszavásárlási összegére saját magának van szüksége, annak érdekében, hogy működését fenntarthassa, illetve egy adott beruházást csak ennek az összegnek a segítségével tudja megvalósítani.

Nagyon fontos, hogy amennyiben az eseti díj 2012. december 31–ét követően érkezik a biztosító számlájára, akkor az új szabályok alapján a cégnek meg kellett fizetni az eseti díj után az 51,17%-os adót függetlenül attól, hogy mi a szándéka a későbbiekben ezen befizetett összeg vonatkozásában. Ez azt is jelenti, hogy még abban az esetben sem módosítható a díj után már korábban megfizetett adókötelezettség utólag, ha a biztosítói kifizetés később a cég bevétele lesz (a megfizetett adó nem igényelhető vissza, az a cég végleges kiadása!).

Ügyelni kell arra, hogy 2012-ben megfizetettnek és így adómentesnek csak akkor minősül az eseti díj, ha az 2012. december 31-ig a biztosító számlájára beérkezik!

Éppen ezért a számlavezető banknál tájékozódni szükséges az év végi munkaszüneti napokról, mert főszabály szerint 2012. december 28-a az utolsó munkanap.

 

3. Átmeneti szabályok

A törvényalkotás folyamatában korábban voltak olyan változatok is, illetve hírek, amelyek szerint a 2012. évi szabályok néhány évig még alkalmazhatóak lennének (az eseti díjakra is), de az elfogadott törvényi szöveg mégsem tartalmaz ilyen rendelkezést. Ez alapján 2013. január 1-től teljesített díjfizetés esetén az új, 2013. január 1-től hatályos személyi jövedelemadó törvény rendelkezéseit (a fentiekben ismertetett szabályokat) kell alkalmazni.

Jelen tájékoztató nem minősül szakmai, jogi tanácsadásnak, nem minősül ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak, sem befektetési/biztosítási döntéseket megalapozó információszolgáltatásnak, és nem tartalmazza valamennyi, a témában felmerülő kérdést és az azokra adható válaszokat, csupán az adótörvények változásához kapcsolódó legfontosabb szabályokat ismerteti.

Tekintettel arra, hogy az életbiztosítási szerződésekre irányadó pontos adójogi, társadalombiztosítási, és számviteli rendelkezések csak az adott eset összes körülményeinek ismeretében határozhatóak meg, az ERIX Kft. nem vállal felelősséget a tájékoztatóban foglaltak felhasználásából, az abban írtak esetleges téves értelmezéséből származó károkért. Javasoljuk és kérjük, hogy a szerződést érintő döntés meghozatala előtt egyeztessen könyvelőjével, pénzügyi szakértőjével, kérje ki adótanácsadó, vagy szükség esetén a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) állásfoglalását.

Magyar Autóklub - Erix - Oldtimer Kötelező felelősségbiztosítás és Casco biztosítás díjkalkulátorok
Online szolgáltatásaink
Ha biztosítást szeretne kötni, vagy
zöldkártyát, csekket kér...
Erix Mportál
Bejelentkezés a felületre »
Elérhetőségeink
1096 Budapest, Vendel u. 11.
Tel.: (+36 1) 455-6300
Fax: (+36 1) 455-6399
E-mail: erix@erix.hu
6721 Szeged, Kálmány L. u. 14.
Tel.: (+36 62) 551-310
Fax: (+36 62) 551-319
E-mail: szeged@erix.hu
Partnereink
Lyoness partner
Szolgáltatásaink, termékeink
Erix Biztosítási Alkusz