Kérem várjon!
2018. február 23., péntek | Sitemap
Szolgáltatásaink, termékeink
Életbiztosítás adózási szabályok egyéni váll 2013

A befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosításokat érintő legfontosabb változások az EGYÉNI VÁLLAKOZÓK szempontjából 2013

2012. december 11. kedd, 13:50
A 2012. évi CLXXVIII., egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvény több olyan módosítást is tartalmaz, amely a biztosításokat, ezen belül is az élethosszig tartó befektetési egységekhez kötött életbiztosításokat érinti. E módosító szabályokon belül szerepelnek olyan pontosítások, amelyek az egyéni vállalkozók költségelszámolását érinti.

Egyéni vállalkozókat érintő biztosításokkal kapcsolatos változások

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 11. számú melléklete tartalmazza, hogy a törvény mit tekint egyéni vállalkozó esetében jellemzően előforduló, elismert költségnek.


A törvény 2012.12.31 - ig hatályos szövege:

11. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez

A vállalkozói költségek elszámolásáról

A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónak a vállalkozói adóalap kiszámításához, a vállalkozói költségek meghatározására, e törvénynek az elismert költségekre és a költségek elszámolására vonatkozó általános rendelkezéseit is figyelembe véve, az e mellékletben foglaltakat kell alkalmaznia.

I. Jellemzően előforduló költségek

Költségként elszámolható kiadások különösen a következők:

9. a bevétel, illetve az ehhez szükséges feltételek biztosítása érdekében kifizetett vagyon-, felelősség-, kockázati élet-, balesetbiztosítás díja, az életbiztosításnál, feltéve, hogy az egyéni vállalkozó e címen nem vett igénybe adókedvezményt;

2013.01.01.-től a 9. pont az alábbiak szerint módosul:

 

9. a bevétel, illetve az ehhez szükséges feltételek biztosítása érdekében kifizetett vagyon-, felelősség-, kockázati biztosítás díja;

2013.01.01-től a személyi jövedelemadó törvény 3.§-a új, az egyes biztosítások fogalmát tartalmazó bekezdésekkel egészült ki. Ezek között szerepel a kockázati biztosítás fogalma, amely azt jelenti, hogy a személyi jövedelemadó törvény vonatkozásában kizárólag az e bekezdésben meghatározottaknak megfelelő biztosítás minősül kockázati biztosításnak.

 

91. Kockázati biztosítás: az olyan személybiztosítás, amelynek nincs lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke, azzal, hogy kockázati biztosításnak minősül a kockázati biztosítási elemeket is magában foglaló biztosítások esetében az igazoltan elkülönített kockázati biztosítási rész is.

A fentiekből az következik, hogy szigorodott a személyi jövedelemadóról szóló törvény abban a tekintetben, hogy ha az egyéni vállalkozó olyan teljes életre szóló visszavásárlási értékkel rendelkező életbiztosítás díját fizeti, amely biztosításnak ő maga a biztosítottja, akkor a szja törvény 11. melléklet I.9. pontjának rendelkezése alapján 2013.01.01-et követően ezen pont szerint nem minősül költségként elszámolható kiadásnak a teljes életre szóló, visszavásárlási értékkel rendelkező életbiztosítás díja, tekintettel arra, hogy e biztosítás a személyi jövedelemadó törvény fogalom rendszerében nem minősül kockázati biztosításnak.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Az őstermelő által kötött biztosítások költség elszámolási szabályaiban is átvezetésre került a fentiekben ismertetett szigorítás.

Az egyéni vállalkozó (és őstermelő) alkalmazottjára kötött biztosítások költségelszámolásában nem történt változás, továbbra is költségként számolható el azon biztosítás díja (függetlenül attól, hogy az adóköteles, vagy adómentes), amely biztosítás biztosítottja az alkalmazott, feltéve, hogy ezen biztosítás kedvezményezettje nem az egyéni vállalkozó (őstermelő).

2013.01.01.-től hatályos törvényi szöveg, amely az alkalmazottak javára kötött biztosítások költségelszámolásra vonatkozik:

11. melléklet I. fejezet (Jellemzően előforduló költségek)

5. Az olyan biztosítás díja, amelynek biztosítottja az alkalmazott (adóköteles biztosítási díj esetében feltéve, hogy a biztosítói szolgáltatás kedvezményezettje nem az egyéni vállalkozó), továbbá az egyéni vállalkozó által az alkalmazott javára az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba történő munkáltatói hozzájárulás és annak közterhei;

Jelen tájékoztató nem minősül szakmai, jogi tanácsadásnak, nem minősül ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak, sem befektetési/biztosítási döntéseket megalapozó információszolgáltatásnak, és nem tartalmazza valamennyi, a témában felmerülő kérdést és az azokra adható válaszokat, csupán az adótörvények változásához kapcsolódó legfontosabb szabályokat ismerteti.

Tekintettel arra, hogy az életbiztosítási szerződésekre irányadó pontos adójogi, társadalombiztosítási, és számviteli rendelkezések csak az adott eset összes körülményeinek ismeretében határozhatóak meg, az ERIX Kft. nem vállal felelősséget a tájékoztatóban foglaltak felhasználásából, az abban írtak esetleges téves értelmezéséből származó károkért. Javasoljuk és kérjük, hogy a szerződést érintő döntés meghozatala előtt egyeztessen könyvelőjével, pénzügyi szakértőjével, kérje ki adótanácsadó, vagy szükség esetén a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) állásfoglalását.

Magyar Autóklub - Erix - Oldtimer Kötelező felelősségbiztosítás és Casco biztosítás díjkalkulátorok
Online szolgáltatásaink
Ha biztosítást szeretne kötni, vagy
zöldkártyát, csekket kér...
Erix Mportál
Bejelentkezés a felületre »
Elérhetőségeink
1096 Budapest, Vendel u. 11.
Tel.: (+36 1) 455-6300
Fax: (+36 1) 455-6399
E-mail: erix@erix.hu
6721 Szeged, Kálmány L. u. 14.
Tel.: (+36 62) 551-310
Fax: (+36 62) 551-319
E-mail: szeged@erix.hu
Partnereink
Lyoness partner
Szolgáltatásaink, termékeink
Erix Biztosítási Alkusz