Kérem várjon!
2018. március 22., csütörtök | Sitemap
Szolgáltatásaink, termékeink
NGM rendelet módosítása

NGM rendelete a bonus-malus rendszer módosításáról

2012. december 20. csütörtök, 12:54
A nemzetgazdasági miniszter 36/2012. (XII. 14.) NGM rendelete a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet módosításáról

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A biztosító köteles a biztosítási időszak kezdetét követő 15. és 30. nap közötti időtartamon belül a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvényben meghatározott kártörténeti nyilvántartásból (a továbbiakban: kárnyilvántartás) lekérdezni a szerződés bonus-malus besorolásához szükséges adatokat. A biztosító a kárnyilvántartásban az üzemben tartó által közölt hatósági jelzés és az előző biztosítást igazoló okirat száma vagy a kártörténeti rendszer azonosító szám alapján végzi a beazonosítást, a besorolást a közvetlenül megelőző biztosítási időszak kárnyilvántartásban meglévő adatai (kockázatviselés időtartama, kártörténeti adatok) alapján állapítja meg.”

2. § A Rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § Ha az 5. § (4) bekezdésében foglaltak szerint – a kárnyilvántartásban vagy a kapcsolódó nyilvántartásban szereplő, és a valós adatokat tartalmazó szerződésben szereplő adatok eltérése miatt – valamely biztosító A00 osztályban állapította meg a szerződés végleges besorolását, és a kárnyilvántartási rendszerben a szerződés beazonosításához és besorolásához szükséges adatok később rendelkezésre állnak, az adatok helyesbítése időpontjával érintett biztosítási időszak biztosítója köteles a kárnyilvántartásban meglévő adatok alapján a szerződés végleges besorolását az adott biztosítási időszak kezdetére visszamenő hatállyal megállapítani.”

3. § A Rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:

„12. § E rendeletnek a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet módosításáról szóló 36/2012. (XII. 14.) NGM rendelet (a továbbiakban: Mód. r.) által megállapított 5/A. §-ában foglaltakat a Mód. r. hatálybalépését megelőzően rendelkezésre álló – a szerződés beazonosításához és besorolásához szükséges – adatok alapján besorolandó szerződések esetében is alkalmazni kell.”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

 

Dr. Matolcsy György s. k.,

nemzetgazdasági miniszter


Forrás: M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 169. szám

Kapcsolódó cikkek
Magyar Autóklub - Erix - Oldtimer Kötelező felelősségbiztosítás és Casco biztosítás díjkalkulátorok
Online szolgáltatásaink
Ha biztosítást szeretne kötni, vagy
zöldkártyát, csekket kér...
Erix Mportál
Bejelentkezés a felületre »
Elérhetőségeink
1096 Budapest, Vendel u. 11.
Tel.: (+36 1) 455-6300
Fax: (+36 1) 455-6399
E-mail: erix@erix.hu
6721 Szeged, Kálmány L. u. 14.
Tel.: (+36 62) 551-310
Fax: (+36 62) 551-319
E-mail: szeged@erix.hu
Partnereink
Lyoness partner
Szolgáltatásaink, termékeink
Erix Biztosítási Alkusz